Kranosakralterapi

KRANIOSAKRAL TERAPI (CST)Kraniosakralterapi (CST) är en mycket mjuk och långsam behandling av skallben och ryggrad samt även andra delar av kroppen. Behandlingen är djupt avslappnande och stressreducerande.  CST innefattar bland annat skallens ben (kranium) och även korsbenet (sakrum). Sakrum och kraniet är ihopkopplade med varandra. Detta innebär att en obalans i kraniet påverkar bäckenet och vice versa. Det kraniosakrala systemet kan bli påverkat när man inte mår bra vilket i sin tur kan leda till rotationer, låsningar eller glidningar, vilket gör kroppen ojämn och osymmetrisk. Terapeuten kan rätta till små felställningar i kroppen genom att behandla dessa ben, samt också den yttersta av de tre hjärnhinnorna, Dura Mater.


Dura Mater är den yttersta hjärnhinnan och bildar ett tjockt, vattentätt hölje som omsluter hjärna, rygggmärg och ryggmärgsvätska. Dura mater fäster i kraniets ben, i övre ryggrad samt i sakrum. Ryggmärgsvätskan har till uppgift att förse hjärna och ryggmärg med näring. Vidare ska den göra sig av med slagg samt fungera skyddande likt en stötdämpare för både hjärna och ryggmärg.


Stress


Det kraniosakrala systemet har en nära koppling till det autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra. Metoden CST är ett bra sätt att lugna ner ett stressat nervsystem. Det i sin tur bidrar till ett bättre immunförsvar. Idag kan man även behandla fascia (bindväv), ryggkotor, muskler, organ och leder med den här tekniken.


SER (Somato Emotional Release)


Inom kraniosakralterapin finns även behandlingsmetoder som ska hjälpa kroppen att bli kvitt kroppen från effekterna av trauma. SER är en sådan teknik. Allt ses som en helhet och under behandling kan man också få känslomässiga och mentala effekter när gamla spänningar släpps. SER är effektivt för att hitta samband mellan mentala och fysiska problem i kroppen.


 

Hur går behandlingen till?

 

Behandling sker genom att rätta till obalanser i det kraniosakrala systemet, främst genom att behandla och påverka skallens olika strukturer i förhållande till varandra. Behandling kan även ske vid sakrum dvs. korsbenets relation till SI-lederna (bäckenet).


Genom att mjukt känna in den kranosakrala pulsen är det möjligt lokalisera områden där vävnadsrörelserna är begränsade och genom små och mjuka manipulationer återskapa de ursprungliga rörelserna, vilket då gör att  läkningen kan komma igång. 


Klienten ligger, fullt påklädd på behandlingsbänken. Behandlingen går till så att man har ett mjukt och mycket lätt tryck på kroppen och släpper på så sätt på begränsningar i det kranosakrala systemet, för att förbättra funktionen i det centrala nervsystemet. 

 

 

Vad kan CST vara bra för?


Eftersom det kraniosakrala systemet är ett av kroppens mest grundläggande, påverkar det och påverkas av andra system i kroppen, allt från nervsystemet till inre organ. Dessa förbindelser eller kopplingar gör att många symtom och sjukdomstillstånd, med fördel, kan behandlas med hjälp av Kraniosakralterapi.

Obalanser i kroppen kan gå över i kroppsliga symptom, t.ex spända muskler, värk, inflammerade leder eller belastning i ett organ. Dessa obalanser vill man bli av med. 

 

CST ses som ett komplement till kroppens naturliga läkningsprocess och kan med fördel användas både vid ett specifikt problem men även i preventivt syfte. Den är effektiv vid olika snedheter, låsningar eller begränsningar som orsakar värk, smärta eller stress i kroppen. Dessutom är metoden effektiv vid exempelvis smärtproblematik och dysfunktioner i kroppen.


I Sverige får man inte behandla sjukdomar utan bara människan. Men i USA går man ut med att metoden fungerar vid:


 • Migrän
 • Kronisk nack- och rygg-smärta
 • Kolik
 • Problem relaterade till det Centralanervsystemet
 • Ortopediska problem
 • Hjärnskakning och skador mot hjärnan
 • Alzheimers
 • Ryggradsskador
 • Skolios
 • Inlärningssvårigheter
 • Kronisk trötthet
 • Emotionella svårighter
 • Stress and spännings-relaterade problem
 • Fibromyalgi
 • Bindvävs relaterade dysfunktioner
 • Käkproblem (TMJ)
 • Neurovaskulära sjukdomar eller immunsjukdomar
 • PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)


Känslomässigt


Behandlingen kan upplevas oerhört avslappnande och släppa på spänningar som hindrar hälsa och välmående. Även mentala eller emotionella aspekter påverkas. Det är vanligt att klienter får en känsla av lugn, en lägre stressnivå samt en bättre sömn efter sin behandling.


Det kranosakrala systemet kan påverkas av yttre faktorer, som fall, slag eller olyckor, men traumatiska upplevelser påverkar också kroppens vävnader. Om det dessutom finns ett känslomässigt inslag i samband med händelsen, finns alltid en risk att kroppen inte klarar av att bearbeta detta på egen hand.


CST som behandlingsmetod har visat sig effektiv mot huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, liksom vid graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Men även koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem har med framgång behandlats med denna metod.


I USA har man används CST vid behandling av PTSD hos krigsveterander med framgång.

Medicinsk forskning (främst från USA och England) har visat att CST har mycket god effekt både fysiskt, emotionellt och mentalt. Många privata sjukförsäkringsbolag i USA kräver ofta att denna terapiform prövas när övriga behandlingar inom skolmedicin och alternativ vård inte givit resultat.

Ted Wanveer, en expert inom området, förklarar vad CST är och hur det fungerar