Frekvensbehandling/Bioresonans

Oberon analys och behandling

 

Andningsbesvär eller besvär med matsmältning
Axlar & nacke, muskler och halskotor
Cirkulationsproblem, hjärta och blodkärl
Förkylning och bihåleproblem
Galla- och njursten, lever, njurar och mjälte
Huvudvärk & migrän, nervsystemet
Knä, höft, fötter, axlar och tröghet i leder
Mikroorganismer som kan ställa till många besvär
RNA, DNA och kromosom
Ryggproblem med kotor, diskar och nerver
Skador från olyckor eller slitage
Smärtor i muskler och leder
Stagnation eller tröghet i systemen
Svårigheter att kissa eller läckage
Vener i benen & smärtor i benen 

 

Bioresonans / Frekvensbehandling


Principen för frekvensbehandling är att allt har en rörelse eftersom allt är uppbyggt av atomer. Rörelse kan mätas i frekvens. Allt har sin egen frekvens (förhoppningsvis en frisk frekvens).


Teorin är alltså att om man känner till den friska frekvensen kan alltså en utrustning eller ett instrument upptäcka avvikelser. Oberon kan alltså upptäcka dessa obalanser. Med instrumentet kan man både analysera och behandla.


I vården används frekvensteknik både vid ultraljud samt röntgen. 


Om det förekommer belastning hindras kroppen från att fungera korrekt och vi känner förmodligen symptom. Oberon skannar och analyserar elektromagnetisk energi (EM) i kroppen och identifierar vilka delar i kroppen som visat på brister eller överskott av EM.  


Med Oberon bioresonans söker vi även belastning av mikroorganismer, såsom bakterier, virus, parasiter, svamp eller mögel. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom. Orsaken hittas inte alltid där man har problem och i Oberon får vi information var det egentliga problemet sitter, vilket ger större möjlighet att balansera för att permanent förbättring skall kunna ske.